logo
hotelJob

Gender Equality for All

Salil Hospitality
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม เพื่อความประทับใจสูงสุด

Salil Hospitality

“อนุญาตให้พนักงานสวมยูนิฟอร์มตามเพศสภาพ ความสมัครใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจในความเป็น LGBTQ+”

ปัจจุบันโรงแรมต่างๆ เปิดกว้างรับผู้สมัครงานทุกเพศสภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งระดับบริหารและระดับพนักงาน เช่น พนักงานต้อนรับ, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานทำความสะอาด หรือช่างซ่อมบำรุง ทำให้ผู้สมัครงาน LGBTQ มีโอกาสการทำงานโรงแรมมากยิ่งขึ้น มีทางเลือกที่จะทำงานในสายอาชีพต่างๆ โดยไม่จำกัดเพศ

กลุ่มบริษัท สลิล ฮอสพิทอลลีตี้ อนุญาตให้พนักงานสวมยูนิฟอร์มตามเพศสภาพ ความสมัครใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจในความเป็น LGBTQ+ ให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานที่วัดจากความสามารถ ไม่ได้วัดจากเรื่องเพศ

LGBTQ+ มีผลต่อการบริการลูกค้าหรือไม่

พนักงานกลุ่ม LGBTQ+ ไม่มีผลต่อการให้บริการแน่นอน เพราะพนักงานทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือไม่ ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของโรงแรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงบริษัทฯได้ปรับวิธีการทำงาน ขั้นตอนการให้บริการบางอย่างเพื่อให้กับกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ โดยเฉพาะ เพื่อสามารถให้บริการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าสูงสุด

“ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของโรงแรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสามารถให้บริการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าสูงสุด”

การทำงานร่วมกับพนักงาน LGBTQ+

พนักงานกลุ่มนี้จะมีความน่ารักและมีเสน่ห์ส่วนตัว ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของโรงแรม พวกเค้าจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและจดจำพวกเค้า พนักงาน LGBTQ+ มักจะกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก เมื่อโรงแรมจัดกิจกรรมก็มักจะเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนั้นๆ และจะยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ พนักงานด้วยกัน ทำให้เป็นองค์กรมีสีสันและมีความสุข
image
ขอบพระคุณบทสัมภาษณ์จาก คุณวีรภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ 21.06.2024 Group Director of Human Resources – Salil Hospitality
image image image image
image

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.