×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.05.2024 | Viewers 231
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor's degree in business administration, supply chain management, procurement, finance, or a related field is typically required.
- Several years of experience in procurement, supply chain management, or purchasing roles is usually required.
- Proficiency in procurement software and tools, knowledge of inventory management systems, and familiarity with contract management software are often required.
- Strong negotiation skills to effectively negotiate contracts, terms, and prices with suppliers to achieve cost savings and favorable terms for the organization.
- Excellent verbal and written communication skills are essential for effectively communicating with suppliers, internal stakeholders, and team members.
- Experience in supplier selection, evaluation, and relationship management is important.
- Be able to analyze market trends, identify opportunities for cost savings and process improvements, and develop innovative procurement strategies to support business goals.
- Strong leadership skills and experience managing a team of purchasing professionals are required.
- Strong problem-solving skills to effectively address procurement challenges, resolve supplier issues, and mitigate risks related to supply chain disruptions or quality issues.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Develop and implement procurement strategies to meet organizational objectives, including cost reduction, quality improvement, and supplier relationship management.
- Identify and evaluate potential suppliers, negotiate contracts and terms, and maintain ongoing relationships with suppliers to ensure timely delivery of goods and services at competitive prices.
- Develop and manage procurement budgets, monitor spending, and identify opportunities for cost savings and efficiency improvements.
- Coordinate inventory levels to meet operational needs while minimizing excess stock and carrying costs.
- Ensure compliance with company policies, industry regulations, and ethical standards in procurement activities. Identify and mitigate risks related to supply chain disruptions, supplier quality issues, and other procurement-related risks.
- Draft, review, and negotiate contracts with suppliers to ensure favorable terms and conditions for the organization.
- Supervise and lead a team of purchasing professionals, providing guidance, support, and training as needed to ensure high performance and productivity.
- Stay informed about market trends, industry developments, and emerging technologies to inform procurement decisions and identify opportunities for innovation and improvement.
- Identify areas for process improvement and efficiency gains within the procurement function and implement initiatives to drive continuous improvement.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Ms. Preeyanuch Ritwara (Executive Secretary to General Manager and Admin)
3 Soi Mahadlekluang 3, Ratchadamri Road Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand  
เว็บไซต์ : www.dusit.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.05.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.05.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Cook - Staff Canteen
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Supervisor - Accounting (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Credit Manager (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Cost Control Supervisor (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Assistant Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.05.2024
Engineer Officer [ช่าง] (Baan Dusit Thani)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด