×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3

lebua Hotels & Resorts

  Bangkok, Thailand   
 
 
lebua at State Tower is Bangkok's finest 5 star all suite hotel. With an undying passion to innovate and redefine hospitality at a luxury retreat, lebua is more than a destination; it is a world-class experience. 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 


 
Address
1055/1713 State Tower Bangkok, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณชลธิชา ไชยรินทร์
HR Manager
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น) www.lebua.com
Landing Page
 
 
 
 
 
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด