×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.07.2024 | Viewers 2,608
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 4-5 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ในสายอสังหริมทรัพย์ หรืออพาร์ทเมนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี (CPD)
- มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- วางแผน และบริหารงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และการบันทึก- บัญชีต่างๆของบริษัท ให้สามารถปิดบัญชีให้มีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด
- กำกับ ควบคุม และดำเนินการ จัดทำงบการเงินของบริษัทรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีให้ถูกต้อง
- ประสานงานการให้ข้อมูลกับผู้ตรวจสอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีให้ทันภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน นำส่งภาษีประเภทต่างๆ ประจำเดือน ครึ่งปี ประจำปี ได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- คอมมิสชั่น (ตามยอดขาย)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอาหาร
- อพาร์ทเมนท์ราคาพนักงาน
- วันหยุด 6 วันต่อเดือน
- อื่นๆ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Jirasuda Ngamsaprang (Human Resources Supervisor)
99/89 Moo 9, Khaokhunsong, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand 
เว็บไซต์ : http://www.pattana.co.th/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.07.2024
HR & Admin. Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.07.2024
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
23.07.2024
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
23.07.2024
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2024
Learning & Development Manager [ผู้จัดการแผนกพัฒนาและฝึกอบรม]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
23.07.2024
Sales Executive [MICE & Corporate/Sports]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.07.2024
Assistant Accounting Manager ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.07.2024
Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด